Korea - Version : 8.10

Recommended Summoner Spells

Pick Rate Win Rate
91.64% 318 37.74%
8.36% 29 58.62%

Recommended Skill Builds

Pick Rate Win Rate Learn more
  • Q
  • E
  • W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q E W Q Q R Q E Barrel RollQ E R E Body SlamE W W
38.95% 67 41.79%

Recommended Item Builds

Pick Rate Win Rate Learn more
Starter Items
74.03% 248 39.52%
15.22% 51 41.18%
Recommended Builds
4.31% 5 80%
2.59% 3 33.33%
2.59% 3 66.67%
2.59% 3 100%
2.59% 3 0%
Boots
53.5% 176 41.48%
22.49% 74 45.95%
18.24% 60 33.33%
54th /
39.48%
Top Gragas Win Rate
54th /
0.24%
Top Gragas Pick Rate
Gragas Win Rate by Game Length